Les­sing­grund­schu­le

Les­sing-Grund­schu­le

Frau Cath­rin Gold­berg (Schul­lei­te­rin)

 

Ihr Ansprech­part­ner vor Ort

Frau Kat­ja Trötscher (Sekre­tä­rin)

 

Anschrift       Haupt­stra­ße 24, 01904 Neukirch/Lausitz

E‑Mail            grundschule@neukirch-lausitz.de

Tele­fon          035951 314 14

FAX                035951 321 33

 

Nähe­re Infor­ma­tio­nen zur Schu­le fin­den Sie unter

https://cms.sachsen.schule/1gsneukirch/